VoMA/ՈՄԱ-ի (Ողջ Մնալու Արվեստ) ձմեռային հավաք

Շնորհակայությո՛ւն «Ապագա Ռեզորթ», “Yell Extreme Park” տնօրինությանը և հատկապես Արտակ Չիբուխչյանին։ :

Անցած տարի VoMA/ՈՄԱ-ի (Ողջ Մնալու Արվեստ) ձմեռային ուսումնավարժական հավաքն անցավ Ենոքավան գյուղում “Yell Extreme Park”-ի մարզական ճամբարի տարածքում :

Մենք բնակվում էինք քարանձավում, վրանների տակ: Ուսումնական վարժանքներն անց էին կացվում հանգստյան գոտու ողջ տարածքում: Հատուկ շնորհակալություն Արտակ Չիբուխչյանին մեր կազմակերպությանն աջակցություն ցուցաբերելու համար:

Մեր կազմակերպությանը տրամադրվել էր “Yell Extreme Park”-ի ողջ տարածքն իր ենթակառուցվածքներով, ինչն օգնեց մեզ բազմաթիվ կենցաղային հարցեր լուծել: Դրանից զատ մեր ընկեր Արտակը իր վրա վերցրեց Ենոքավան գյուղից 15 նախաբանակային տարիքի երիտասարդների ուսումնավարժական հավաքին մասնակցության բոլոր ծախսերը:

Շնորհիվ Արտակի նախաձեռնության դեռահասները հնարավորություն ունեցան, մինչ բանակ գնալը զգալ բանակային կյանքի դժվարությունները և ձեռք բերել հմտություներ, որոնք նրանց պետք կգան նաև առօրյա (քաղացիական) կյանքում:

Հավելենք, որ երիտասարդները ընկերացան Սփյուռքից ժամանած մեր հայրենակիցների հետ, ովքեր նույնպես մասնակցում էին ուսումնավարժական հավաքին: Նրանք մարզվում էին սարերում՝ կողք-կողքի, զենքերը ձեռքին՝ կատարելով բոլոր վարժանքները: Այս հաղորդակցության շնորհիվ գյուղի երիտասարդների կամքն ու գիտակցությունը սեփական հայրենիքում բնակվելու վերաբերյալ ամրապնդվեց և հաստատուն դարձավ:

Շնորհակայությո՛ւն «Ապագա Ռեզորթ», “Yell Extreme Park” տնօրինությանը և հատկապես՝ Արտակ Չիբուխչյանին։ :

Փետրվարի 1–10-ը կայանալիք ուսումնավարժական հավաքին մասնակցելու համար՝ www.voma.center

Երիտասարդների անվճար մասնակցությունը ապահովելու համար, կարող եք նյութապես աջակցել, կազմակերպության կայքին փոխանցում կատարելու միջոցով։
http://voma.am/am/army/about?url=mat

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store