VoMA/ՈՄԱ-ի (Ողջ Մնալու Արվեստ) ձմեռային հավաք

Շնորհակայությո՛ւն «Ապագա Ռեզորթ», “Yell Extreme Park” տնօրինությանը և հատկապես Արտակ Չիբուխչյանին։ :

Անցած տարի VoMA/ՈՄԱ-ի (Ողջ Մնալու Արվեստ) ձմեռային ուսումնավարժական հավաքն անցավ Ենոքավան գյուղում “Yell Extreme Park”-ի մարզական ճամբարի տարածքում :

Image for post
Image for post

Մենք բնակվում էինք քարանձավում, վրանների տակ: Ուսումնական վարժանքներն անց էին կացվում հանգստյան գոտու ողջ տարածքում: Հատուկ շնորհակալություն Արտակ Չիբուխչյանին մեր կազմակերպությանն աջակցություն ցուցաբերելու համար:

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Մեր կազմակերպությանը տրամադրվել էր “Yell Extreme Park”-ի ողջ տարածքն իր ենթակառուցվածքներով, ինչն օգնեց մեզ բազմաթիվ կենցաղային հարցեր լուծել: Դրանից զատ մեր ընկեր Արտակը իր վրա վերցրեց Ենոքավան գյուղից 15 նախաբանակային տարիքի երիտասարդների ուսումնավարժական հավաքին մասնակցության բոլոր ծախսերը:

Շնորհիվ Արտակի նախաձեռնության դեռահասները հնարավորություն ունեցան, մինչ բանակ գնալը զգալ բանակային կյանքի դժվարությունները և ձեռք բերել հմտություներ, որոնք նրանց պետք կգան նաև առօրյա (քաղացիական) կյանքում:

Հավելենք, որ երիտասարդները ընկերացան Սփյուռքից ժամանած մեր հայրենակիցների հետ, ովքեր նույնպես մասնակցում էին ուսումնավարժական հավաքին: Նրանք մարզվում էին սարերում՝ կողք-կողքի, զենքերը ձեռքին՝ կատարելով բոլոր վարժանքները: Այս հաղորդակցության շնորհիվ գյուղի երիտասարդների կամքն ու գիտակցությունը սեփական հայրենիքում բնակվելու վերաբերյալ ամրապնդվեց և հաստատուն դարձավ:

Փետրվարի 1–10-ը կայանալիք ուսումնավարժական հավաքին մասնակցելու համար՝ www.voma.center

Երիտասարդների անվճար մասնակցությունը ապահովելու համար, կարող եք նյութապես աջակցել, կազմակերպության կայքին փոխանցում կատարելու միջոցով։
http://voma.am/am/army/about?url=mat

Image for post
Image for post

Written by

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store