Քողարկված ռազմական կառույցներ գյուղերում

Ինչպե՞ս ազգովի պատրաստվել պատերազմի: Եկեք տեսնենք Շվեյցարիան: Վովա Վաէտանով

Մեքենայով Շվեյցարիա գնալիս ես ընկա լեռնային մի փաքրիկ գյուղ։ Եվ շատ զարմացա, երբ տեսա առանձնահատուկ կառուցված կեղծ տները՝ մոլյաժները` դրանց մեջ տեղադրված զենքերով, որոնք պետք է վերահսկեին դեպի գյուղ տանող միակ ճանապարհը։

Հետո, անցնելով կամրջի վրայով, նկատեցի հատուկ տեղեր՝ պայթուցիկ նյութերի տեղադրման համար։

Այսինքն՝ պարզ էր, որ այս փոքրիկ և լեռներով շրջապատված գյուղը ունի լավ պատրաստված անվտանգության համակարգ։ Թվում է՝ Շվեյցարիայում 14֊րդ դարից սկսած՝ լուրջ պատերազմ չի եղել, բայց ինչու է այս երկիրը այդքան ուշադիր իր անվտանգության նկատմամբ։

Իսկ մեր քանի գյուղեր են ռմբակոծվել թուրքերի կողմից, որքան կորուստներ ենք մենք ունեցել դրա պատճառով։ Անհրաժեշտ է վերանայել ռազմական ողջ դոկտրինը։

Բանակը, սահմանապահ զինվորներից վերափոխել լավ պատրաստված մանևրային խմբերի՝ ընդունակ ներխուժելու թշնամու տարածք։ Վերանայել պահեստազորային ողջ համակարգը, իրականցնել պարապմունքներ՝ սահմանի՝ տեղի բնակչության համար, ձեռք բերել և ստեղծել մարտական միավորներ։

Կառուցել բունկերեր և քողարկել մանկապարտեզներ, դպրոցներ, հիվանդանոցեր.

Ռազմական հիմնական հմտությունները սովորեցնել նաև կանանց և աղջիկներին, որպեսզի, երբ զորքերը թիկունքից ներթափանցեն, մեր կանայք իմանան, թե ինչպես վարվեն և ինչպես չդառնան նրանց զոհերը, ովքեր իրականացրին ցեղասպանությունը։

Վովա Վարդանովը ռադիո Լրատվական

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store