105 տարի է անցել, բայց ինչ ենք հիշում և ինչ ենք պահանջում։

Ճշմարտությունը, որ մենք հաշվի չենք առնում ։

Image for post
Image for post

105 տարի առաջ հայ ժողովուրդը նորից վերածնվեց՝ արյան և տառապանքի գնով: Այդ ժամանակից շատ վերապրածներ գիտակցեցին, որ միայն զենքն ու պայքարն են ազգի գոյության գրավականը:

Image for post
Image for post
ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐԸ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Ֆիդայիների մեջ արթնացող ռազմական ոգին արթնացավ նաև Արևմտյան Հայաստանի մի շարք շրջաններում, փոխանցվեց Սարդարապատի կամավորներին, Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մարտադաշտի, ԱՍԱԼԱ-ի կամավորներին։ Ահա այդ ոգին 90-ականներին դարձավ Արցախի ազատագրման պայքարի և բանակի հիմնադրման հիմքը:

Image for post
Image for post
ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐԸ

Եղբայրներ և քույրեր, լավագույն տուրքը զոհերին ոչ թե թուրքերից և քրդերից ներողություն խնդրելու պահանջն է, այլ բանակի հզորացումն ու ակտիվ պահեստայինների ստեղծումը:

Image for post
Image for post
Հայ կամավորները Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում

Ցեղասպանության ժամանակ՝ ֆիդայիները, Սարդարապատում՝ կամավորները, Երկրորդ աշխարհամարտի զինվորները, ԱՍԱԼԱ-ի զինծառայողները, Արցախյան պատերազմում եղած ֆիդայիները սովորական և ոչ զինվորական մարդիկ էին, որ ստիպված էին զենք վերցնել և պայքարել: Եվ մեր բանակը ստեղծվել է կամավորների շնորհիվ։

Image for post
Image for post
ASALA-ի կամավորները

Այսպիսով, զինվորական գործերին՝ աղջիկներին չծանոթացնելը, զորակոչիկներին չպատրաստելը, պահեստազորայիններին չվերապատրաստելը, սփյուռքի կամավորներին հետագայում չսովորեցնելը հանցավոր անփութություն է ՝ հաշվի առնելով ժողովրդի՝ պատերազմներում՝ հանուն գոյության տարած պայքարը:

Կամավորները Արցախյան պատերազմում

Մենք երկրի ղեկավարությանը կոչ ենք անում հաշվի առնել այս ամենը, և ձեզ, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, կոչ ենք անում ավելի պահանջկոտ լինել:

Կարող եք նաև տարեկան դասընթացներ անցկացնել Արցախի «ՈՄԱ» ուսումնական ճամբարներում, դասընթացներ՝ Երևանում:

Ձեր ֆինանսական աջակցությունը կօգնի մեզ՝ կազմակերպության գործունեությանն ուղղված ծախսերը հոգալ և ավելի շատ մարդկանց հնարավորություն տալ սովորել անվճար։

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Մասնակցեք VOMA-ի ամսական ֆինանսավորմանը:

Website

PayPal

Written by

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store