ֆինանսավորել կամավորներին եւ գնել նրանց համար Հագուստ եւ զինամթերք

Ներկա պահին տրամադրվել է 216410 դրամի չափով ֆինանսական աջակցություն (450 դոլար՝ անհրաժեշտ 4500-ից):

Շնորհակալ ենք նրանց, ովքեր օժանդակել են կազմակերպության գործունեությանը: Իմացեք՝ դուք ոչ թե նվիրատվություն եք կատարել, այլ ձեր ներդրումն եք ունեցել առավել ուժեղ Հայաստանի ձևավորման գործում:

📌Հիշեցնենք, որ 9 օրից սկսվելու են հավաքները, որոնց ժամանակ 60–80 կամավորներ կսովորեն լեռնային հրաձգության հմտությունները, ինչն էլ կդառնա կամավորական գումարտակի ստեղծման հիմքը:

Միավորված և լավ պատրաստված կամավորների ամուր մարտական միասնությունը ի զորու կլինի իրականացնել պաշտպանողական և հարձակողական ակտիվ գործողություններ:

📍Անցած ամիս կազմակերպությունը անհրաժեշտ 6000-ից ֆինանսավորվել է 5100 դոլարով, որը ծախսվելու է հավաքների ընթացքում անհրաժեշտ սննդի, փոխադրման միջոցների, փամփուշտների ձեռքբերման և հրահանգիչների աշխատանքի վճարման նպատակով:

Այս ամիս ձեր ֆինանսական աջակցության շնորհիվ կիրականացվի

Հանդերձավորման պարագաներն ու վրաններն արդեն պատվիրվել են և Մոսկվայից շուտով տեղ կհասնեն:

Բաժանորդագրվե՛ք ամենամսյա ավտոմատ փոխանցումներին: Գումարը կարևոր չէ, կարևոր է մարդկանց քանակը:

❗️Կազմակերպության համար 1000 հոգին` 1000 դրամով ամսական 1 միլիոն բյուջե է:

Մենք գործում ենք, աշխատում, պատրաստում բնակչությանը, դարձնում հասարակությունն առավել պատրաստված և ուժեղ` շնորհիվ միայն ձեր աջակցության:

Եկեք միասի՛ն փոխվենք ու, հետևաբար, փոխենք նաև մեր երկիրը՝ դարձնելով այն ավելի տոկուն ու դիմադրունակ:
📥Փոխանցումների համար՝ https://voma.am/am/army/support

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store