Ֆինանսական աջակցություն՝ ՈՄԱ-ին

Image for post
Image for post

Թանկագին քույրեր և եղբայրներ, սկսած սեպտեմբերի 27-ից, մեր կազմակերպության հաշվին փոքր գումարներ չեն փոխանցվում։

Պայմանավորված ճակատում աշխատելու մեծ ծանրաբեռնվածությամբ, մենք չենք հասցրել սովորականի նման ներկայացնել մեր կատարած քայլերի հաշվետվությունը։

Իսկ հոկտմբերին թուրքերի հակերային հարձակումների պատճառով մեր կայքը վնասվեց (մինչև օրս չի կարգավորվել), և այժմ միայն փոխանցումների էջն է գործում։

Այդ իսկ պատճառով չենք կարողացել գրել՝ որքան է փոխանցվել և ումից։

Սակայն, մոտավորապես 200 հազար դոլար է փոխանցվել մեզ, որից 100 հազարը ծախսվել է ՈՄԱ գումարտակը անհրաժեշտով ապահովելուն և մեր՝ Երևանում մինչև այսօր ռազմական պատրաստության դասընթացներ անցկացնող կենտրոնի սպասարկմանը՝ հանուն մեր կամավորների և պահեստազորայինների։

Այո, իսկապես, գումարը փոքր չէ, բայց պատերազմն էլ էժան գործ չէ։

Մենք ձեռք ենք բերել

  • Ռացիաներ/ռադիոհաղորդիչներ

Մենք կփորձենք առավել մանրամասն զեկուցել, բայց անգամ այս թվերը ցույց են տալիս, որ պատերազմին տրամադրված գումարները շատ արագ են սպառվում։

Image for post
Image for post
ՈՄԱ-ի կամավորները
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Այնպես որ, երախտապարտ ենք նրանց, ովքեր մասնակցել են երկրի պաշտպանությանը, բոլոր կամավորներին, ովքեր զենք են վերցրել և կռվելու են գնացել, նրանց, ովքեր ֆինանսապես աջակցել և, կամ, մեր կամավորներին անհրաժեշտ պարագաներ են ուղարկել։

Կուտակված ֆինանսական ռեսուրսների մնացած մասը կտրամադրվի ՈՄԱ-ի զարգացմանը։

Մենք լրջորեն մտադիր ենք իրագործել Ազգ-Բանակ և Երկիր-Ամրոց հայեցակարգերը։

Image for post
Image for post

Մեր առաջիկա ծրագրերը՝

  • Մասնաճյուղեր՝ ՀՀ ողջ տարածքով

Մեր ծրագրերը, ինչպես տեսնում եք, մեծ են և հավակնոտ։

Շուտով ձեզ կներկայացնենք բոլոր մանրամասները։

Շարունակեք աջակցել մեզ։

Մասնակցեք ՈՄԱ ուսումնական գործընթացին:

Համագործակցության այլ հնարավորությունների մասին՝ շուտով։

Աջակցել հիմա

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store