Ստեղծելով ապագան

Նյութատեխնիկական բազան անհրաժեշտ պայման է կազմակերպության գործունեության և նպատակաուղղված զարգացման ծրագրի իրականացման համար:

Մենք որպես հասարակական կազմակերպություն մեր նյութատեղնիկական բազան ձևավորում ենք քաղաքացիների շնորհիվ, ովքեր հասականում են ՈՄԱ-ի իրականացրած աշխատանքների կարևորությունը, և կատարում են ամսեկան, կամավոր ֆինանսավորում, կամ փոխանցում որևէ հատուկ գույք կազմակերպության բարելավման համար։

Հավաքված գումարները փոխանցվում են կազմակերպության շատ հարցերի լուծմանը։ Այս գումարներով կազմակերպությունը իրականացնում է հավաքներ, տեխնիկայի և սարքավորումների վերանորոգում, ապահովում է կուրսանտների անվճար մասնակցությունը (թիվը կախված է հավաքված գումարից), օգտագործվում է հատուկ սարքավորումների և
պարապմունքների, ինչպես նաև Արցախում ուսումնական կենտրոնի վերանորոգումներ իրականացնելու համար։

Այսպիսով, օգոստոսին մենք անցկացրեցինք մեկ հավաք, որտեղ երկու մասնակիցներին տրվեցին զեղչ մեր հաշվին:
Ձեռք են բերվել

 200 մետր կտոր ՈՄԱ-ի (Քարվաճար) սարքավորման համար
 Ավտոմատ Կալաշնիկովի 120 նմանակներ մարտավարական զորավարժությունների համար
 10 օդամղիչ զենքեր
 25 փայտե նստարաններ (ճաշասենյակի համար)
 10 փայտե սեղան (ճաշասենյակի համար)
 Պարտքով ձեռք է բերվել 3 ամերիկյան վրաններ։

Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր աջակցեցին ՈՄԱ-ին օգոստոս ամսին: Նրանք Հայաստանի քաղաքացիներ են, Ռուսաստանի, Եվրոպաի և ԱՄՆ-ի հայերը:
Հավաքված գումարները ներդրվեցին սեպտեմբերի 6-ից 15-ը 140 դպրոցականների հավաքագրման համար:

ՈՄԱ-ն միավորում է և փոխում ապագան։

Միայն ձեր մասնակցությունը կամ անտարբերությունը կարող է արագացնել կամ դանդաղեցնել զորակոչիկների, պահեստազորների և կամավորների պատրաստման գործը:

Կոչ ենք անում ձեզ ակտիվ մասնակցել ՈՄԱ-ի նյութատեղնիկական աջակցմանը սեպտեմբեր ամսին։ Մեզ առաջադրված է իրականացնել 2 ուսումնական հավաք, սկսել վերանորոգման աշխատանքներ ուսումնական տարածքում։

Փոխանցումներ կարող եք կատարել մեր կայքում

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store