Սովորել Ողջ Մնալու Արվեստը

Կրակայի պատրաստության համար անհրաժեշտ զենքերը ձեռք բերումը ավարտված է գրեթե 100%-ով, ձեր ֆինանսական աջակցության շնորհիվ:

Ցանկացած արվեստ ունի իր գործիքը, որի միջոցով մարդը կարող է իր ստեղծագործական հմտությունները կիրառելով հասնել վարպետության, որոնցից օգուտ և հաճույք կստանան այլ մարդիկ :

Ինքնապաշտպանությունը ողջ մնալու արվեստի մի մասն է եւ ունի իր գործիքները, որը թույլ է տալիս դրսեվորել գոյատեւման հմտությունները դժվար և ծայրահեղ պայմաններում:

Այդ գործիքներից մեկը զենքն է: Ի տարբերություն մնացածի, դա օգնում է ոչ միայն հասնել ստեղծագործական վարպետության, այլև լուծում է մեր անցյալի, ներկայի և ապագայի հիմնարար հարցերը:

Այն խթանում է հայոց ազգի և պետականության գոյատեվմանը: Ստացած գիտելիքները և ողջ մնալու արվեստին տիրապետելը անհրաժեշտություն. են ոչ միայն անձամբ սովորողի, այլ նաև նրանց ընտանիքների, ընկերների և ընդհանրապես այլ մարդկանց համար:

Դարեր շարունակ Հայաստանը այլ պետությունների օկուպացիայի տակ էր, եւ հայությունը զրկված էր զենք ունենալուց, որի հետեւանքով մեր ժողովուրդը երկար ժամանակ տառապում էր իր անզորությունից:

Մենք. դարեր շարուանկ զբաղվեցինք բիզնեսով, երաժշտությամբ և այլ գործունեություններ ծավալեցինք, ի նպաստ զավթիչների, պաշտպանեցինք օսմանյան սուլթանին, Իրանի շահին և ռուսական ցարին, բայց ոչ երբեք ինքներս մեզ:

Եվ միայն հիմա Աստված մեզ տվել է անկախությունը, հնարավորություն տալով հայերին ազատորեն սովորել ռազմական գործը, սովորել զենքին տիրապետելու արվեստին տեսականորեն և գործնականորեն:

Զենքերը, որոնք մենք ձեռք ենք բերել, սոցիալական ցանցերի մեր բաժանորդների ֆինանսական աջակցության շնորհիվ, կօգտագործվեն կրակային պատրաստության համար: Կոգտագործվեն անպիսի կարևոր և անհրաժեշտ հմտությունների ձեռք բերելու համար ինչպիսին է ողջ մնալու արվեստը:

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store