ՈՄԱ-ի դիպուկահարական և կրակային պատրաստության դասերը։

Կրակային պատրաստություն

Image for post
Image for post

Սա մարտական պատրաստության հիմնական տարերից մեկն է, որի նպատակն է- անձնակազմին պատրաստել մշտական մարտական պայմաններում հրաձգային զենքից պաշտպանվելու և նրա հմուտ կիրառումբ տարբեր մարտական պայմաններում հակառակորդին պարտության մատնելու համար։

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Նշումներ

Քանի որ մեր կազմակերպությունը չունի մշտական պետական աջակցություն, և ամսական բյուջեն ձևավորվում է ձեր փոխանցումների միջոցով, և մենք ծախսերը անում ենք տնտեսելով։ 7.62x39 տրամաչափի փամփուշտի արժեքը 120–135 դրամ է, որը մի քանի անգամ ավելի էժան է, քան Մոսին հրացանների փամփուշտները: Դրա համար մենք որոշեցինք ձեռք բերել զենքեր, որոնք կարող են կրակել այդ փամփուշտներով և ունեն օպտիկայի տեղադրման հնարավորություն:

Image for post
Image for post

Միջոցների հավաքում

Image for post
Image for post

Դուք կարող եք կատարել

1915 Այլեւս երբեք

Written by

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store