Մասնակցություն բնակչության պատրաստման գործընթացին

Միայն գործով կարող ենք մենք ապացուցել աշխարհին, որ պատրաստ ենք ցանկացած փորձության

Այդ իսկ պատճառով VOMA- ի առաքելությունն է բարձրացնել Հայաստանի պաշտպանունակությունը:

Շատերի համար Հայաստանի անվտանգության համակարգը երկրի Զինված ուժերն ու ուժային կառույցներն են, իսկ մեզ համար դա գործոնների, միջոցառումների և խնդիրների բազմաշերտ համալիր է: Որտեղ ներառված են ոչ միայն բանակն ու սպառազինությունը, այլև Հայաստանի և սփյուռքի ողջ բնակչությունը: Հենց այս համակարգի մասերից մեկի աշխատանքներում է, որ առաջարկում է մասնակցել ՈՄԱ հասարակական կազմակերպությունը:

Ինչպե՞ս կարող եք ուժեղացնել Հայաստանի պաշտպանունակությունը:

Առաջին միջոցը

Երկրորդ միջոցը

Հիմնական ծախսերը

 1. Երևանում գտնվող դահլիճի պահպանման ծախսեր, հրահանգիչների աշխատավարձեր, սարքավորումների պահպանություն, մաշված սարքավորումների փոխարինում, վառելիքի ծախսեր, կազմակերպության առաջխաղացման խթանում:
 2. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ ուսումնական ճամբարի մասնակիցների ֆինանսավորում
 3. 12-տրամաչափ որսորդական երկու հրացանի գնում: Պահանջվում է 480 հազար դրամ (1 հազար $)
 4. Երկու կարված վրանների համար երկաթի գնում։ Անհրաժեշտ է 240 հազար դրամ (500. $)
 5. Կարել և պատրաստել 3 վրան 8-ը 5-ի վրա չափսերով: Հարկավոր է 1,5 միլիոն դրամ (3 հազար դոլար)

Երկրորդային ծախսեր

 1. ՈՄԱ-ի հատուկ ուսումնական կենտրոնի համար երկրորդ հողակտորի գնում Քարվաճառում
 2. Անցյալ տարի մենք Արցախում ձեռք բերեցինք գրեթե 25 հա տարածք, բայց ռազմական հայրենասիրական կենտրոնի զարգացման պլանների լիարժեք իրականացման համար, որտեղ յուրաքանչյուրը կարող է սովորել լեռնային հրաձիգների հմտությունները և ակտիվ ժամանակ անցկացնել, անհրաժեշտ է ձեռք բերել երկրորդ հողակտորը:
 3. Մոտավոր արժեքը 3000 ԱՄՆ դոլարից մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլար
 4. Ինժեներական աշխատանքներ ՈՄԱ հատուկ ուսումնական կենտրոնի տարածքում և դրա կահավորման աշխատանքներ
 5. Նախատեսվում է կառուցել 8 բլինդաժներ, որոնց արժեքը 16 000 դոլար է
 6. Հետախույզի ​​արահետ
 7. Հրաձգության պատկերասրահ
 8. ՈՄԱ-ի լեռնահրաձգային գումարտակի կամավորների և բանակի համար սարքավորումների գնում և արտադրություն
 9. Միջոցառումների կազմակերպում (մարտական ​​վիրավորումներ ստացած զինվորներին մեդալներով պարգևատրում, ուխտագնացություններ և ազգի մարտական ոգին բարձրացնող այլ կարևոր իրադարձությունների)
 10. Զենքի, մարզական սարքավորումների գնում

Ընդհանուր անհրաժեշտ է

Այսպիսով, այս տարվա պլանների լիարժեք իրականացման համար պետք է ամսական ունենանք մինչև 3000 ԱՄՆ դոլարի աջակցություն:

Մասնակցեք ՈՄԱ ամենամսյա ֆինանսավորմանը:

Աջակցեք հիմա հետևյալ կերպով

Կայք

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store