Հայ մարտիկների հաղթանակը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում

Դասեր անցյալից, որոնք մենք պետք է հաշվի առնենք:

Ըստ տարբեր աղբյուրների՝ 500- 700 հազար հայ զինվորներ են կռվել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ճակատներում: Ցեղասպանությունից մազապուրծ եղած ազգի համար սա կենդանի ուժի աներևակայելի մեծ թիվ էր:

Հարյուր հազարավոր հայ տղամարդիկ և կանայք ցույց տվեցին հայի լավագույն որակը՝ դարձան մարտիկներ

Բայց ոչ միայն պետք է հիշել մարտիկներին, այլև եկեղեցուն և ժողովրդին, ովքեր բանակի մաս էին կազմում և հաղթանակին ուղեկից էին դառնում ՝ ռազմաճակատի համար գումար հավաքելով և թիկունքը ապահովելով:

Սա ապացույց էր մեր ժողովրդի մոբիլիզացման մեծ ներուժին, որը մեծ վտանգի ժամին բանակ է դառնում: Մենք մեծ երկրի կազմում էինք, բայց պայքարում էինք թուրքերի դաշնակիցների դեմ, որոնք օգնեցին gեղասպանությունը կազմակերպելուն: Մենք կռվում էինք մեր Հայաստանի համար և գիտեինք, որ գերմանացիներին պարտվելը կնշանակի հայ ժողովրդի վերջնական ոչնչացում:

Պատմության այս հատվածի վերլուծությունը փաստում է մեկ մեծ ճշմարտություն. մեծ վտանգների պահին մենք մոբիլիզացվնում ենք, և ազգը բանակ է դառնում: Իմանալով այս ճշմարտությունը և այժմ ամբողջ ծավալով չաշխատելով մեր պահեստազորի պատրաստության վրա՝ մենք անփույթ սխալ ենք թույլ տալիս, որը ապագայում աղետի կհանգեցնի:

Պետք է դադարեցնեք բանակ դառնալը, երբ թշնամին գտնվում է քաղաքի պատերի մոտ, պետք է բանակ դառնանք այժմ, երբ հարաբերականորեն հանգիստ է և կա ժամանակ:

Ապագայում նման փորձությունները բացառելու իրավունք չունենք, առավել ևս հիմա, երբ անատոլիական և կասպիական Թուրքերը չպատասխանեցին իրենց հանցագործությունների համար և վճռական են կրկին դրսևորելու իրենց հակամարդկային և հակահայկական էությունը

Հարգանքի տուրք կմատուցենք մեր հերոսներին, մեր փառապանծ հաղթական անցյալին և ունենալով այդ օրինակը ՝ կաշխատենք պատրաստված պահուստի ստեղծման ուղղությամբ:

Ինչ պետք է անել հիմա, որպեսզի հետո ավելի քիչ զոհեր լինեն։

Կառուցել բունկերներ և ինժեներական կառույցներ լեռներում, պարբերաբար վերապատրաստել Հայաստանի քաղաքացիներին ռազմական հավաքներում։ Ինչպես նաև Սփյուռքին ներգրավել Հայաստանի պաշտպանության համակարգում։

Նման աշխատանքը կարող է կյանքի կոչել մի մեծ ճշմարտություն, խաղաղություն Ես ուզում, պատրաստվել պատերազմի։

Անցնել վերապատրաստում VOMA-ի հավաքներին կամ մեզ աջակցելու համար կարող եք այցելել կայք

Ձեր ֆինանսական աջակցությունը անհրաժեշտ է կազմակերպության գործունեության եւ անվճար ուսուցման զորակոչիկների, պահեստազորայինների եւ կամավորների ովքեր չեն կարող ապահովել ծախսերը իրենց մասնակցության.

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store