Ինչո՞վ է Հայաստանի միլիտարիզմը տարբերվում Իսրայելից և Սինգապուրից։

Մենք գրեթե չենք իրականացնում ակտիվ ծառայություն պահեստազորում (ժամկետային ծառայությունից հետո, առնվազն տարին մեկ անգամ, պարտադիր ստաժավորում ուսումնական հավաքներում):

Image for post
Image for post

Սինգապուրի Բանակը

Սինգապուրի քաղաքացիների վերաբերմունքը ակտիվ պահուստում ծառայության նկատմամբ

Սինգապուրի զինված ուժերի կամավորական կորպուսը:

Կանայք Սինգապուրի բանակում

Անհապաղ պատրաստի ազգային ծառայություն Operationally Ready National Service (ORNS)

Երբ դուք անցնում եք Ազգային զինծառայողի օպերատիվ պատրաստականությանը (NSman), ձեզ համար կարևոր է հասկանալ ձեր վրա դրված դերերն ու պարտականությունները ։

Image for post
Image for post

Զորահավաք

Պարբերաբար զորահավաքային վարժանքներ են անցկացվում ՝ ստուգելու ձեր ստորաբաժանման պատրաստվածությունը։

Image for post
Image for post

Իսրայելի Բանակը

Իսրայելի քաղաքացիները ռեզերվում ծառայության մասին
Հանկարծակի ուսուցում եւ մարտական տագնապ պահուստայիների համար

Կանանց ծառայությունը Իսրայելի պաշտպանության բանակի կանոնավոր զորամասերում

Աղջիկ հրահանգիչներ Իսրայելի բանակում
Image for post
Image for post

Հայաստանի Բանակ

Հավաքներ Քարվաճառում
Արտակարգ օգնություն VOMA-ի հավաքներին
Սփյուռքի ներկայացուցիչները և Հայաստանի քաղաքացիները Ջերմուկում անցկացվող VOMA-ի ձմեռային հավաքներին:
REAL SCHOOL. Տեսանյութում տղաները պատմում են իրենց դպրոցի եւ voma-ի հավաքների մասին:
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Միացե՛ք մեզ, մասնակցե՛ք հավաքներին և դասընթացներին

Image for post
Image for post
http://voma.am/am/army/about?url=mat

Աջակցե՛ք մեզ ֆինանսապես, որպեսզի կարողանանք գործել և աշխատել պահեստազորի հետ:

Հ.Գ. Մեկ այլ կարևոր հանգամանք՝

На русском

Written by

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store