ինձ արդեն պատրաստված եմ զգում հետագայում հայրենիքիս համար պարտքը տալու գործում:

Իրական դպրոցից Արմենը ՝ հավաքներին մասնակցելու մասին

Image for post
Image for post

Բարև ձեզ ես Արման Մկրտչյանն եմ «Իրական Դպրոցի» արդեն իսկ երկրորդ կուրսի ուսանող։ Մեկ տարվա մեջ երկրորդ անգամն եմ մասնակցում ՈՄԱ-ի հավաքներին։

Առաջին հավաքի ժամանակ չնայած որ լավ չէի ճանաչում դասակիս անդամներին ու հրամանատարիս, բայց դա ոչ մի ձևով չխանգարեց մեր ընդհանուր գործին, այլ ընդհակառակը մեզ սովորեցրեց լինել ավելի ուշադիր մեր կողակցի հանդեպ ու էական չէր ինչքանով էինք մենք իրար ճանաչում։

Հետաքրքիրությունը նրանում չէր, որ մենք ուղակի գրավել ենք դիրքը, հաղթել ենք ու նման բաներ, հետաքրքիրն այն էր, որ քսան հոգուց բաղկացած դասակը գործում էր մի մարդու պես։

Image for post
Image for post

Հետաքրքիրնայն էր, որ մենք մինչ այդ իրար այդքան լավ չէինք կարող հասկանալ, որքան որ այդ րոպեներին էինք հասկանում։

Հետաքրքիրն այն է եղել, որ անձամբ մեր դասակը աչքի չի ընկել առանձնապես ֆիզիկական ուժի առումով, բայց, երբ մենք գործեցինք միասնական ու ինչպես մեր հրամանատարն էր ասում «թիմային» այդ ժամանակ բարձունքը գրավելուց մեր դասակն առաջիններից էր, որ աչքի ընկավ:

Չգիտեմ ինչ կոզեի սովորել VOMA-ից որ չեմ սովորել (դա արդեն պարզ կդառնա հաջորդ հավաքների ընթացքում),

բայց նաև գիտեմ, որ երկու անգամ եմ ընդամենը գնացել VOMA-ի հավաքներին, բայց ինձ արդեն պատրաստված եմ զգում հետագայում հայրենիքիս համար պարտքը տալու գործում:

«Իրական դպրոց» Կրթամշակութային Հիմնադրամ։ Հաշվարկային հաշիվ AMD՝ 2052222084021001, Դրամատուն՝ ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ։

Մէկ ուսանողի տասնաւրեայ արշաւի/մարզումենրի գինը՝ 100 000 դրամ։ Ինչքան կը հաւաքուի՝ այդքանին էլ կը տանենք։

Image for post
Image for post

Written by

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store