Ամրապնդել Հայաստանի պաշտպանունակությունը

«ՈՄԱ» հասարակական կազմակերպության առաքելությունը Հայաստանի նախազորակոչիկների, զինծառայողների, պահեստայինների և կամավորների (նաև Սփյուռքից) պատրաստման միջոցով Հայաստանի պաշտպանունակությունը բարձրացնելն է: Ուսուցման տարբեր մեթոդներ մշակելով և դրանք կիրառելով՝ ՈՄԱ-ն դարձել է յուրահատուկ լաբորատորիա և դարբնոց Հայաստանի զինված ուժերի համար:

Image for post
Image for post
ՈՄԱ-ի 2018 թ. ձմեռային ուսումնամարզական հավաքի մասնակիցները
ՈՄԱ-ի 2018 թ. ուսումնամարզական հավաքը
Image for post
Image for post
Նախազորակոչիկները, պահեստայինները և կամավորները ձմեռային հավաքին

Ներդրումային հիմնական ծրագրերը

1. Դասընթացներ Երևանում

2. ԱԹՍ-ների օպերատորների դասընթացը

3. VoMA-ի որպես հասարակական կազմակերպության ընթացիկ ծախսերի ապահովումը

4. Ուսումնամարզական հավաքներ Արցախում:

5. Սահմանամերձ բնակավայրերի թաղային տեսուչների և զինղեկների պատրաստում և ուսուցում:

5. Բանակին և կամավորական լեռնահրաձգային գումարտակին անհրաժեշտ իրերի գնում և հանդերձանքի արտադրություն:

Մենք առաջարկում ենք ամենամսյա փոխանցումներով ներդրում կատարել ավելի հզոր Հայաստանի ստեղծման մեջ: Դա հնարավորություն կտա մասնակցելու մի գործի, որի շնորհիվ մեր երկրում արմատական ​​փոփոխություններ կկատարվեն:

Ինչո՞ւ արժե կատարել ամսական փոխանցումներ:

Ծրագրերում

Image for post
Image for post

Ցանկանո՞ւմ եք դառնալ փոփոխությունների մի մասնիկը: Միացե՛ք:

Written by

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store