Ապագա զինծառայողների պատրաստությունը Իսրայելում և Հայաստանում:

Associated Press- ի լուսանկարիչ Օդեդ Բալիլին այցելել է Իսրայելի մասնավոր կրթական հաստատություն, որտեղ դեռահասները վերապատրաստվում են երկրի էլիտար մարտական ստորաբաժանումներում:

Ի դեպ, Իսրայելում կանայք նույնպես դպրոցից հետո պարտադիր զինվորական դասընթացներ են անցնում, թեեւ կազմում են երկրի զինված ուժերի միայն 3% -ը:

  1. Իսրայելի ավագ դպրոցի աշակերտները հատուկ ռազմական դպրոցում, 2015 թ. Մարտի 24-ին:

2. Ուսումնական ճամբար: Վարժություն ցեխերի մեջ ըստ ծրագրի:

3. Ավագ դպրոցի աշակերտների համար ոչ հաճելի ժամանց է, բայց ոչ ոք չի բողոքում: Իսրայել, փետրվարի 13, 2015:

4. Դիմակ, փայտե ավտոմատ- իսրայելում գտնվող պատանիների զորավարժությունները: 2015 թ. Մարտի 24-ը:

5. 18 տարեկանից բարձր Իսրայելի բոլոր քաղաքացիները կանչվում են պարտադիր զինվորական ծառայության, այնուհետև պահեստազորի տարեկան բանակային հավաքույթներին: Պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը տղամարդկանց համար կազմում է 36 ամիս, կանանց համար `21 ամիս: Տարբերություն շատ այլ բանականերից համարվում է այն, որ Իսրայելի պաշտպանության ուժերում ծառայություն են անցնում երկրի կանանց մեծ մասը:

6. Իսկ մինչ այդ,երկրի էլիտար մարտական ստորաբաժանումներում հայտնվելու հավակնող դեռահասների վարժանքները շարունակվում են ։ Իսրայել, 24 մարտի 2015.

7. Պարապմունքը խրամատներում։ Իսրայել, 5 մարտի 2015.

8. Ծովում ծանր պայուսակներով, 5 Մարտ 2015.

9. Իսրայելում, բանակում չծառայած մարդը գրեթե հնարավորություն չունի աշխատանքի ընդունվել պետական ձեռնարկություններում ։ Բնականաբար, նրա համար ոստիկանությունը փակ է ։ Նրան ամենայն հավանականությամբ, չեն վերցնի աշխատանքի բազմաթիվ կիսապետական կառույցներում, ինչպիսիք են հիվանդանոցային դրամարկղերը, անվտանգության ընկերությունները եւ այլն:

10. Հերթական վարժություն է ռազմական վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում ծովի ափին, Իսրայելը, 5 Մարտ 2015.

11. Մեկ այլ վարժություն ռազմական վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում ծովի ափին, Իսրայել 5 Մարտ 2015.

12. Վարժանքներ Իսրայելի ուսումնամարզական ճամբարում, 27 փետրվարի 2015 թ.

13. Իսկ սա արդեն մարտական զենքի ուսումնասիրություն է ։ Իհարկե, դա AK-47. Netanya, Իսրայելը, փետրվարի 17, 2015.

14. Իսրայելի ապագա զինվոր .

Իսկ այս լուսանկարում հայկական բանակի ապագա զինվորներն են։

Նկարում աշակերտներն են մասնավոր դպրոցի (Իրական Դպրոց), VoMA հատուկ վերապատրաստման կենտրոնի, մանկական ճամբարի ժամանակ։

10 օր կյանք՝ վրաններում, վայրի բնության մեջ։ Ջուրն ու փայտը մասնակիցները հայթհայթում են սեփական ջանքերով։ Այս ամենին մեկտեղ, ճամբարի օրինակով, անցկացնում են գիշերային հերթապահություն։ Տիրապետում են լեռնագնացության հմտություններին։ Եվ այս ամենի շնորհիվ դառնում են հայկական բանակի լեռնային ու կոփված նշանառուներ։

Իսրայելում այս հարցով զբաղվում են պետական համակարգը, հասարակական կազմակերպություններ։ Կառավարությունը կարծիքով քաղաքացիները պարտավոր են բանակ զորակոչվելուց առաջ պատրաստել իրենց երեխաներին։ Այդ ամենն արվում է պետական ֆինանսավորման՝ պրոպագանդայի ճանապարհով։ Սրա հիմքում Իսրայելի պատերազմական օրենքն է։

Այս տարի նախատեսվում է 2 մանկական ճամբար հունիսին եւ սեպտեմբերին:

Աջակցել VoMA հասարակական կազմակերպության գործունեությանը Դուք կարող եք կայքում

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store