Image for post
Image for post

Ապագա զինծառայողների պատրաստությունը Իսրայելում և Հայաստանում:

Associated Press- ի լուսանկարիչ Օդեդ Բալիլին այցելել է Իսրայելի մասնավոր կրթական հաստատություն, որտեղ դեռահասները վերապատրաստվում են երկրի էլիտար մարտական ստորաբաժանումներում:

Ի դեպ, Իսրայելում կանայք նույնպես դպրոցից հետո պարտադիր զինվորական դասընթացներ են անցնում, թեեւ կազմում են երկրի զինված ուժերի միայն 3% -ը:

Image for post
Image for post
  1. Իսրայելի ավագ դպրոցի աշակերտները հատուկ ռազմական դպրոցում, 2015 թ. Մարտի 24-ին:
Image for post
Image for post

2. Ուսումնական ճամբար: Վարժություն ցեխերի մեջ ըստ ծրագրի:

Image for post
Image for post

3. Ավագ դպրոցի աշակերտների համար ոչ հաճելի ժամանց է, բայց ոչ ոք չի բողոքում: Իսրայել, փետրվարի 13, 2015:

Image for post
Image for post

4. Դիմակ, փայտե ավտոմատ- իսրայելում գտնվող պատանիների զորավարժությունները: 2015 թ. Մարտի 24-ը:

Image for post
Image for post

5. 18 տարեկանից բարձր Իսրայելի բոլոր քաղաքացիները կանչվում են պարտադիր զինվորական ծառայության, այնուհետև պահեստազորի տարեկան բանակային հավաքույթներին: Պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը տղամարդկանց համար կազմում է 36 ամիս, կանանց համար `21 ամիս: Տարբերություն շատ այլ բանականերից համարվում է այն, որ Իսրայելի պաշտպանության ուժերում ծառայություն են անցնում երկրի կանանց մեծ մասը:

Image for post
Image for post

6. Իսկ մինչ այդ,երկրի էլիտար մարտական ստորաբաժանումներում հայտնվելու հավակնող դեռահասների վարժանքները շարունակվում են ։ Իսրայել, 24 մարտի 2015.

Image for post
Image for post

7. Պարապմունքը խրամատներում։ Իսրայել, 5 մարտի 2015.

Image for post
Image for post

8. Ծովում ծանր պայուսակներով, 5 Մարտ 2015.

Image for post
Image for post

9. Իսրայելում, բանակում չծառայած մարդը գրեթե հնարավորություն չունի աշխատանքի ընդունվել պետական ձեռնարկություններում ։ Բնականաբար, նրա համար ոստիկանությունը փակ է ։ Նրան ամենայն հավանականությամբ, չեն վերցնի աշխատանքի բազմաթիվ կիսապետական կառույցներում, ինչպիսիք են հիվանդանոցային դրամարկղերը, անվտանգության ընկերությունները եւ այլն:

Image for post
Image for post

10. Հերթական վարժություն է ռազմական վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում ծովի ափին, Իսրայելը, 5 Մարտ 2015.

Image for post
Image for post

11. Մեկ այլ վարժություն ռազմական վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում ծովի ափին, Իսրայել 5 Մարտ 2015.

Image for post
Image for post

12. Վարժանքներ Իսրայելի ուսումնամարզական ճամբարում, 27 փետրվարի 2015 թ.

Image for post
Image for post

13. Իսկ սա արդեն մարտական զենքի ուսումնասիրություն է ։ Իհարկե, դա AK-47. Netanya, Իսրայելը, փետրվարի 17, 2015.

Image for post
Image for post

14. Իսրայելի ապագա զինվոր .

Image for post
Image for post

Իսկ այս լուսանկարում հայկական բանակի ապագա զինվորներն են։

Նկարում աշակերտներն են մասնավոր դպրոցի (Իրական Դպրոց), VoMA հատուկ վերապատրաստման կենտրոնի, մանկական ճամբարի ժամանակ։

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

10 օր կյանք՝ վրաններում, վայրի բնության մեջ։ Ջուրն ու փայտը մասնակիցները հայթհայթում են սեփական ջանքերով։ Այս ամենին մեկտեղ, ճամբարի օրինակով, անցկացնում են գիշերային հերթապահություն։ Տիրապետում են լեռնագնացության հմտություններին։ Եվ այս ամենի շնորհիվ դառնում են հայկական բանակի լեռնային ու կոփված նշանառուներ։

Իսրայելում այս հարցով զբաղվում են պետական համակարգը, հասարակական կազմակերպություններ։ Կառավարությունը կարծիքով քաղաքացիները պարտավոր են բանակ զորակոչվելուց առաջ պատրաստել իրենց երեխաներին։ Այդ ամենն արվում է պետական ֆինանսավորման՝ պրոպագանդայի ճանապարհով։ Սրա հիմքում Իսրայելի պատերազմական օրենքն է։

Այս տարի նախատեսվում է 2 մանկական ճամբար հունիսին եւ սեպտեմբերին:

Աջակցել VoMA հասարակական կազմակերպության գործունեությանը Դուք կարող եք կայքում

Written by

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store