Ապագայի զարմանալի մասնագիտությու՞ն

Ոչ։ Ներկայում արդեն լայն տարածում ունեցող մասնագիտություն։ Ինչո՞վ են զբաղվում անօդաչու սարքերի օպերատորները։ Ո՞ր ոլորտներում են այսօր նրանք պահանջված։ Եվ որտե՞ղ կարելի է սովորել կառավարել անօդաչու սարքերը։

Անօդաչու թռչող սարքերը (ԱԹՍ) կամ անօդաչուները ինքնաթիռներ են, ուղղաթիռներ, օդապարուկներ կամ դրոններ, որոնք թռչում են հեռակառավարող օպերատորի կողմից կամ ամբողջությամբ ինքնուրույն։

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Այնուամենայնիվ, ԱԹՍ-ն հրաշալի է

Անօդաչուների համար ուրիշ ի՞նչ ոլորտներ կարող եք պատկերացնել։ Դրոններն ու անօդաչուները արդեն կիրառվում են քարտեզագրման, հեռարձակումների, կինոնկարահանումների, գովազդի, օդերևութաբանական դիտարկումների, բեռնափոխադրումների, օբյեկտների անվտանգության դիտարկման, և քաղաքում ձգված օբյեկտների դիտարկման համար (երկաթգծի կամ հոսանքի փոխանցման գծերի), փրկարարական գործողություններում և հրդեհի մարման ժամանակ։

Image for post
Image for post

Ի՞նչ է անում անօդաչու թռչող սարքի օպերատորը

Անօդաչու թռչող սարքի օպերատորը մասնագետ է, ով հեռակա կերպով կառավարում է ժամանակակից թռչող սարքերը։

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Ինչպե՞ս դառնալ անօդաչու սարքի օպերատոր

Համարվում է, որ ԱԹՍ-ի հաջողակ օպերատոր դառնում են տեսախաղերի սիրահարները, որովհետև դրոնի հեռակառավարումը նման է տեսախաղերի՝ Microsoft Flight Simulator X, War Thunder, X-plane 10, DCS World (ավելի ճիշտ հակառակը, խաղերը շատ իրական կերպով կրկնում են իրական թռիչքի ֆիզիկան)։

Image for post
Image for post

Մասնագիտական հմտություններ, ԱԹՍ-ների հեռակառավարման փորձ և մասնագետի սերտիֆիկատ կարող եք ստանալ VoMA-ի և Instigate Robotics-ի հատուկ դասընթացների ժամանակ։

Ինչպես նաև, կուրսանտները կսովորեն՝

Written by

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store