Ապագայի զարմանալի մասնագիտությու՞ն

Ոչ։ Ներկայում արդեն լայն տարածում ունեցող մասնագիտություն։ Ինչո՞վ են զբաղվում անօդաչու սարքերի օպերատորները։ Ո՞ր ոլորտներում են այսօր նրանք պահանջված։ Եվ որտե՞ղ կարելի է սովորել կառավարել անօդաչու սարքերը։

Անօդաչու թռչող սարքերը (ԱԹՍ) կամ անօդաչուները ինքնաթիռներ են, ուղղաթիռներ, օդապարուկներ կամ դրոններ, որոնք թռչում են հեռակառավարող օպերատորի կողմից կամ ամբողջությամբ ինքնուրույն։

Այնուամենայնիվ, ԱԹՍ-ն հրաշալի է

Անօդաչուների համար ուրիշ ի՞նչ ոլորտներ կարող եք պատկերացնել։ Դրոններն ու անօդաչուները արդեն կիրառվում են քարտեզագրման, հեռարձակումների, կինոնկարահանումների, գովազդի, օդերևութաբանական դիտարկումների, բեռնափոխադրումների, օբյեկտների անվտանգության դիտարկման, և քաղաքում ձգված օբյեկտների դիտարկման համար (երկաթգծի կամ հոսանքի փոխանցման գծերի), փրկարարական գործողություններում և հրդեհի մարման ժամանակ։

Ի՞նչ է անում անօդաչու թռչող սարքի օպերատորը

Անօդաչու թռչող սարքի օպերատորը մասնագետ է, ով հեռակա կերպով կառավարում է ժամանակակից թռչող սարքերը։

Ինչպե՞ս դառնալ անօդաչու սարքի օպերատոր

Համարվում է, որ ԱԹՍ-ի հաջողակ օպերատոր դառնում են տեսախաղերի սիրահարները, որովհետև դրոնի հեռակառավարումը նման է տեսախաղերի՝ Microsoft Flight Simulator X, War Thunder, X-plane 10, DCS World (ավելի ճիշտ հակառակը, խաղերը շատ իրական կերպով կրկնում են իրական թռիչքի ֆիզիկան)։

Մասնագիտական հմտություններ, ԱԹՍ-ների հեռակառավարման փորձ և մասնագետի սերտիֆիկատ կարող եք ստանալ VoMA-ի և Instigate Robotics-ի հատուկ դասընթացների ժամանակ։

Ինչպես նաև, կուրսանտները կսովորեն՝

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store