Աշխատում Է VoMA-ն

Կազմակերպության գործունեությունը դեկտեմբերին

2018-ի վերջին ամիսը մեզ համար շատ արդյունավետ եղավ։ Մեր կայքին արված ձեր փոխանցումների և VoMA-ի նյութատեխնիկական ապահովանը մասնակցության շնորհիվ կարողացանք աշխատել և վերանորոգել տեխնիկան.

Անհրաժեշտ 790,000 դրամի-ից դուք ֆինանսավորվել եք մոտ 700,000 դրամ:

1️․ Երևանում 14 կուրսանտ ուսուցումն անվճար անցան։

2. 50 քողարկող վերնազգեստ կարվեց ՀՀ ԶՈւ և լեռնահրաձգային գումարտակի կամավորների համար։ Տոներից հետո կփոխանցենք բանակին, և անպայման ցույց կտանք ձեզ։

3. Կազմակերպեցինք և իրականացրեցինք «Հետախույզի գիշեր» միջոցառումը, որտեղ մարտում վիրավորված 10 զինվորների մեդալներ և նվերներ հանձնեցինք։

4. vk.com կայքում մեր էջի հետևորդների կողմից Ռուսաստանից գնվել և ուղարկվել է մեր բեռնատար տրանսպորտային միջոցի վերանորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամաս։

Շնորհակա՛լ ենք։

📍22 մասնակից կայքի միջոցով http://voma.am/am/army/donors

📍17 մասնակից այլ միջոցներով https://docs.google.com/…/15QZn2auUxm8LGb6aqImDyHG_S6…/edit…

Փետրվարի 1-ին սկսվում է VoMA-ի ձմեռային ուսումնական հավաքը գեղատեսիլ, առողջարանային քաղաք Ջերմուկում։
☝🏼Կուրսանտները Հայաստանից և սփյուռքից երիտասարդներ են։ ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից, Գերմանիայից երիտասարդները կլինեն միասին, նույն վայրում։

Մասնակցեք Հայաստանի պաշտպանունակության ամրապնդմանը, ստեղծեք պայմաններ երիտասարդների պատրաստման համար։

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store