Այն, ինչ պետությունը ժամանակ չունի անելու, հասարակությունը պետք է անի:

Քանի որ մենք պատասխանատու ենք մեր ապագայի համար

1. Բանակ ուղարկել ոչ թե նորակոչիկներին, այլ արդեն պատրաստի մարտիկների:

2. Պահեստազորում ունենալ ոչ թե չպատրաստված պահեստայիններ, այլ լեռնային հրաձիգներ:

3. Սփյուռքահայերը ոչ թե զբոսաշրջիկներ են, այլ կամավորներ:

ՈՄԱ|VOMA հասարակական ռազմահայրենասիրական կազմակերպությունը աշխատում է այդ ուղղությամբ ՝ շնորհիվ ձեր ֆինանսական աջակցության:
Այս ամիս մեզ պետք է 1 միլիոն դրամ, որը ծախսվելու է
ծածկելու

  • 1. Երևանում դահլիճի ծախսերը, որտեղ անվճար կվերապատրաստենք բոլոր ցանկացողներին (մոտ 30 աշակերտներ արդեն կուրսանտներ են) 270 հազար դրամ
  • 2. ծածկելու սեպտեմբերին անցկացված հավաքների ծախսերը: (15 պատանիների ծախսերը ՈՄԱ-ն ծածկել է վարկի հաշվին) 500 հազար դրամ
  • 3. կազմակերպության ընթացիկ ծախսերը փակելու համար՝ Վերապատրաստման սարքավորումների, տեխնիկայի, մարզասրահի նորոգում, վառելիքի ծախսեր և այլն, ինչը թույլ է տալիս ՈՄԱ-ին գործել:
Image for post
Image for post

➡️ www.voma.am
➡️ PayPal-ով

Written by

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store